پریدات سدیم یکی از نمک های معدنی مختلف به شمار می رود که از یک کاتیون سدیم و آنیون پریدات تشکیل شده است . احتمال این وجود دارد کهاز پریدات سدیم هم چنین به عنوان نمک سدیم اسید پریودیک یاد شود . همانند با تمامی پریدات ها در دو شکل مختلف دیده می شود یعنی : متا پریدات سدیم که فرمول NaIO4 را دارد و اورتو پریدات سدیم که معمولا به معنای پریدات هیدروژن سدیم (Na2H3IO6) بوده گرچه به شکل کامل با نمک اورتو پریدات سدیم یعنی Na5IO6 واکنش داده شده را نیز می توان مهیا کرد . هر دو نمک ها عامل های اکسید کننده ی موثر و مفیدی محسوب می شوند .

 

کاتالوگِ مواد شیمیایی مرک

 

ساختمان مولکولی پریدات سدیم

متا پریدات سدیم کریستال های چهار ضلعی را شکل می دهد که در خود مقدار اندکی یون های نامنظم IO4 با فواصل متوسط پیوندی 1.775 Å دارند در حالی که یون های به وسیله ی 8 اتم اکسیژن در فواصل 2.54  و 2.60 Å احاطه می شوند .

پریدات هیدروژن سدیم کریستال های چند ضلعی به وجود می آورد . اتم های ید و سدیم هر دو به وسیله ی یک نظم سه هشت ضلعی از 6 اتم اکسیژن احاطه شده اند ، گرچه هشت ضلعی NaO6 قویا شکلی با ساختار نا منظم دارد . گروه های IO6 و NaO6 از راه لبه ها و رئوس متداول در ارتباط با هم دیگر هستند .

انکسار پودر مشخص می کند که Na5IO6 در سیستم مونوکلینیک ( گروه فضایی C2/m ) کریستاله می شود .

جنبه های کاربردی پریدات سدیم

این نمک معدنی را می توان در محلول به منظور باز کردن حلقه های ساکارید بین دیول های ( نوع الکل ) ویسینال به کار برد که سبب می شود دو گروه آلدهید باقی بمانند . این فرآیند اغلب اوقات در برچسب گذاری ساکارید ها با مولکول های فلورسانت یا دیگر نشانگر ها همانند با بیوتین استفاده می شود . به این خاطر که این فرآیند نیاز به دیول های ویسینال دارد ، اکسیداسیون پریدات معمولا به شکل گزینشی ترمینال 3 مولکول RNA ( ریبوز دارای دیول های ویسینال است ) را در عوض DNA برچسب گذاری می کند به این علت که دی اکسی ریزور دارای دیول های اکسینال نیست .

از نمک NaIO4 در حوزه ی شیمی معدنی برای گسستن دیول ها برای تولید دو آلدهید استفاده می شود .

در بازار فروش مواد شیمیایی آزمایشگاهی پریدات سدیم مرک از کمپانی merck آلمان و نیز پریدات سدیم سیگما آلدریچ موجودند

قیمت پریدات سدیم

برای اطلاع از قیمت سدیم پریدات می توانید درخواست خود را از طریق فرم زیر ارسال نمایید تا شرکت عرضه کنندۀ این محصول با شما تماس حاصل نمایند

◄ درخواست خرید خود را در فرم زیر برای ما ارسال کنید ►


  در فرم زیر نام  ، ایمیل و شماره تماس خود همراه با نام محصول مورد نظرتان را ثبت کنید تا درخواست شما را به فروشندگان و ارائه کنندگان این محصول ارسال کنیم

   

  نام و نام خانوادگی شما (الزامی)

  آدرس ایمیل شما (الزامی)

  شماره تماس شما (الزامی)

  نام محصول مورد نظرتان (الزامی)

  پیام شما

   

  ژانویه 2, 2016

  پریدات سدیم آزمایشگاهی | پریدات سدیم مرک | فروش پریدات سدیم | خرید پریدات سدیم

  پریدات سدیم یکی از نمک های معدنی مختلف به شمار می رود که از یک کاتیون سدیم و آنیون پریدات تشکیل شده است . احتمال این وجود دارد کهاز پریدات سدیم هم چنین به عنوان نمک سدیم اسید پریودیک یاد شود . همانند با تمامی پریدات ها در دو شکل مختلف دیده می شود یعنی : متا پریدات سدیم که […]
  ژانویه 2, 2016

  پودر آهن آزمایشگاهی | خرید پودر آهن | فروش پودر آهن

  آهن عنصری شیمیایی است که در جدول تناوبی نماد Fe به همراه عدد اتمی 26 را دارد و و  معمولا به شکل پودر آهن جامد موجود است . آهن فلزی در اولین سری انتقال به شمار می رود . بر اساس حجم متداول ترین عنصر روی زمین محسوب شده که تعداد زیادی از قسمت های گوناگون هسته ی داخلی و […]
  ژانویه 2, 2016

  پرکلریک اسید آزمایشگاهی | پرکلریک اسید | فروش پرکلریک اسید | خرید پرکلریک اسید

  پرکلریک اسید اسید معدنی است که فرمول شیمیایی آن برابر با HClO4 است . معمولا این اسید به صورت یک محلول آبی دیده می شود ، این ترکیب بدون رنگ یک اسید قوی تر در مقایسه با اسید نیتریک و سولفوریک دارد . هنگامی که حرارت دیده است اکسید کننده ی قوی محسوب می شود گرچه محلول های آبی آن […]
  ژانویه 2, 2016

  بی‌ کربنات سدیم یا سدیم هیدروژن کربنات | فروش بی‌ کربنات سدیم | خرید بی‌ کربنات سدیم

  سدیم هیدروژن کربنات که به اسم بی‌ کربنات سدیم نیز شناخته می شود یک ترکیب شیمیایی با فرمول NaHCO3 به شمار می رود . این نمک از یون های سدیم و بی کربنات شکل گرفته است . بی کربنات سدیم جامدی به رنگ سفید و کریستالی است ولی معمولا به شکل پودر ریز نمایان می شود . بی‌ کربنات سدیم […]
  ژانویه 2, 2016

  پیروسولفات پتاسیم یا پتاسیم دی سولفات | فروش پیروسولفات پتاسیم | خرید پیروسولفات پتاسیم

  پتاسیم دی سولفات یا پیروسولفات پتاسیم یک ترکیب معدنی با فرمول شیمیایی K2S2O7 است .     آماده سازی پیروسولفات پتاسیم این ترکیب معدنی از طریق تجزیه ی حرارتی سایر نمک ها ، اکثرا به شکل مستقیم از بی سولفات پتاسیم ، تولید می شود . 2 KHSO4 → K2S2O7 + H2O دما های بالای 600 درجه ی سانتی گراد پیرو سولفات […]
  ژانویه 2, 2016

  بی سولفات پتاسیم یا پتاسیم هیدروژن سولفات | فروش بی سولفات پتاسیم | خرید بی سولفات پتاسیم

  پتاسیم هیدروژن سولفات یا بی سولفات پتاسیم یک ترکیب معدنی است که در متون علمی با فرمول شیمیایی KHSO4 نوشته می شود و از طرف دیگر نمک اسید پتاسیم سولفوریک اسید محسوب می شود .     بی سولفات پتاسیم در طبیعت در طبیعت شکل معدنی بی سولفات پتاسیم یعنی مرکالیت بسیار کم مشاهده می شود . شکل پیچیده تری […]
  ژانویه 2, 2016

  سدیم هیدروژن سولفات | بی سولفات سدیم | فروش سدیم هیدروژن سولفات | خرید سدیم هیدروژن سولفات

  سدیم هیدروژن سولفات که به اسم بی سولفات سدیم نیز در بین جوامع علمی شناخته شده است ، نمک سدیم آنیون بی سولفات محسوب می شود که فرمول مولکولی NaHSO4 دارد . بی سولفات سدیم یک نمک اسیدی به وجود آمده از طریق خنثی کردن جزئی اسید سولفوریک به وسیله ی یک معادل باز سدیم ، معمولا به شکل هیدروکسید […]
  ژانویه 2, 2016

  سدیم تری فسفات یا تری پلی فسفات سدیم | خرید تری سدیم تری فسفات | فروش سدیم تری فسفات

  تری پلی فسفات سدیم یا سدیم تری فسفات یک ترکیب آلی با فرمول شیمیایی Na5P3O10 در متون علمی است . این ترکیب نمک سدیم پلی فسفات پنتا آنیون به شمار می رود که باز مزدوج اسید تری فسفریک استد . تولید این ترکیب به عنوان بخشی از محصولات خانگی و صنعتی بسیار زیاد است ، به ویژه در پاک کننده […]
  ژانویه 2, 2016

  سدیم دی اتیل دی تیو کاربامات | فروش سدیم دی اتیل دی تیو کاربامات | خرید سدیم دی اتیل دی تیو کاربامات

  سدیم دی اتیل دی تیو کاربامات یک ترکیب ارگانو سولفور با فرمول NaS2CN(C2H5)2 است .     مهیا کردن سدیم دی اتیل دی تیو کاربامات این نمک را می توان با تحت تاثیر قرار دادن دو سولفید کربن با دی اتیل آمین در حضور هیدروکسید سدیم به وجود آورد : CS2 + HN(C2H5)2 + NaOH → NaS2CN(C2H5)2 + H2O دیگر دی تیو کربامات […]
  ژانویه 2, 2016

  سولفات کلسیم آزمایشگاهی | فروش سولفات کلسیم | خرید سولفات کلسیم

  سولفات کلسیم ترکیبی معدنی با فرمول CaSO4 و هیدرات های مرتبط است . این ترکیب معدنی در شکل γ-anhydrite  ( شکل فاقد آب ) خود به عنوان یک دسیکانت ( خشک کننده ) به کار گرفته می شود . یک نوع هیدرات خاص که به اسم گچ پاریس معروف است و شکل دیگری از آن که به شکل طبیعی به […]