اسپکتروفوتومتر جذب اتمی یا دستگاه جذب اتمی از حساسیت و ویژگی بالائی برخوردار است و برای اینکه اتم ها انرژی را جذب نمایند لازم است که ابتدا در حالت پایه قرا گرفته باشند . این در حالی است که در فلیم فوتومتر نیاز به اتم های تهییج شده می باشد . از انجائیکه تعداد اتم های حالت پایه موجود در شعله بیشتر از تعداد اتم های تهییج یافته است . بنابراین حساسیت اسپکتروفوتومتر جذب اتمی یا دستگاه جذب اتمی به طور معمول بیشتر از فلیم فوتومتری می باشد . چون دامنه طول موج نور جذب شده توسط اتم های خنثی بسیار باریک است ، اسپکتروفوتومتر جذب اتمی به طور تقریب فاقد تداخل طیفی بوده و بنابراین از ویژگی بالائی برخوردار می باشد.

(بیشتر…)

می 4, 2015
دستگاه جذب اتمی

دستگاه جذب اتمی | خرید دستگاه جذب اتمی | فروش دستگاه جذب اتمی

اسپکتروفوتومتر جذب اتمی یا دستگاه جذب اتمی از حساسیت و ویژگی بالائی برخوردار است و برای اینکه اتم ها انرژی را جذب نمایند لازم است که ابتدا در حالت پایه قرا گرفته باشند . این در حالی است که در فلیم فوتومتر نیاز به اتم های تهییج شده می باشد . از انجائیکه تعداد اتم های حالت پایه موجود در شعله […]
می 3, 2015
الکترود PCO2 چیست؟

الکترود PCO2 | خرید الکترود PCO2 | فروش الکترود PCO2

  این الکترود (الکترود PCO2 یا S.H) به الکترود PH شباهت دارد و از جنس شیشه است که با بافر کربنات پر شده و توسط یک غشاء نفوذپذیر به CO2 اما غیر قابل نفوذ به یون های هیدروژن، از خون جدا می شود. وقتی که غشاء با نمونه تماس پیدا می کند گاز CO2 حل شده در نمونه از غشاء […]
می 2, 2015
دستگاه میکروپلیت واشر

دستگاه الایزا واشر | خرید دستگاه الایزا واشر | فروش دستگاه الایزا واشر

محلول های متعدد خاصی جهت شستشو مورد استفاده قرار می گیرند. در بین آنها محلولی که بیشتر کاربرد دارد، فسفات بافری سالین یا PBS می باشد. در صورت نگهداری در دمای C°4، پایداری PBS برای مدت 2 ماه حفظ می شود. مخزن های محلول های شستشو دهنده 1 تا 3 لیتر گنجایش دارند. همچنین به ازای هر چرخه 300 میکرولیتر […]
می 1, 2015
سل اسپکتروفتومتر

سل اسپکتروفتومتر | خرید سل اسپکتروفتومتر | فروش سل اسپکتروفتومتر

  در دستگاه های آزمایشگاهی در زمان اندازه گیری، جذب و ایجاد مسیر برای عبور نور، از سل اسپکتروفتومتر استفاده می شود. کووت ها دو نوع مختلف دارند که گرد یا مربع می باشند. ترجیح بر این است که از نوع مربعی به جای گرد استفاده شود، چون در سطوح استوانه ای هنگاه عبور نور، بخاطر اثر انعکاس یا انحراف، […]
می 1, 2015
دستگاه فلورومتر

فلورومتر | خرید فلورومتر | فروش فلورومتر

  دستگاه قرائت کننده، شدت نور خارج شده توسط مولکول های نمونه را بر حسب عدد مشخص می سازد. در محلول های رقیق که اندازه گیری در بخش خطی منحنی استاندارد قرار دارد، میزان فلوئوروسانس به طور مستقیم متناسب با غلظت ماده فلوئوروسانس می باشد. تحت این شرایط غلظت نامعلوم را می توان با استفاده از یک استاندارد تعیین کرد.
آوریل 30, 2015
فلاسک ته گرد

بالن ته گرد و بالن تقطیر و بالن شیشه ای | خرید بالن شیشه ای ته گرد | فروش بالن ته گرد | بالن ته گرد آزمایشگاهی ساده و ته پهن و روداژ دار و دو دهانه و سه دهانه 100 و 50 و 250 و 500 میلی لیتری

فلاسک هایی وجود دارند که ته آنها کروی شکل می باشند و به عنوان شیشه آلات آزمایشگاهی از آنها استفاده می شوند، و اغلب استفاده آنها در آزمایشات شیمیایی و بیوشیمیایی می باشد، به این فلاسک ها، فلاسک یا بالن ته گرد، ته دار یا فلاسک های RB گفته می شود. دلیل ساخته شدن این فلاسک ها از شیشه، بخاطر […]
آوریل 29, 2015
الکترود PH

الکترود PH | الکترود پی اچ متر | خرید الکترود PH | فروش الکترود PH

اجزا تشکیل دهنده الکترود PH یک الکترود شیشه ای و یک الکترود رفرانس برای ph متر می باشند. به جای یون های هیدروژن در الکترود شیشه ای پوششی از یون های فلزی وجود دارد که تعویض می گردند. که یک سطح از آن در تماس با محلول با PH ثابت است و سطح دوم با نمونه در تماس قرار می […]
آوریل 29, 2015
نفلومتر

نفلومتر | خرید نفلومتر | فروش نفلومتر

نحوه کار نفلومتر همانند روش کدورت سنجی است اما تفاوت هایی بین آنها وجود دارند که در زیر به آنها اشاره میکنیم: در این روش از آنتی بادی خاصی که برای نمونه های نامعلوم درست شده اند استفاده می شود، که با آنتی ژن یک کمپلکس امن تشکیل می دهد. نوری که توسط کمپلکس آنتی بادی جذب می شود را […]
آوریل 28, 2015

بالن ژوژه و بالن حجم سنجی و بالن حجمی شیشه ای و پلاستیکی آزمایشگاهی کلاس a و b | خرید و فروش و قیمت بالن ژوژه 50 و 100 و 250 و 500 و یک لیتری

بالن ژوژه از شیشه آلات آزمایشگاهی در حجم های بین 1 تا 4000 در بازار وجود دارد که از آن برای تهیه کردن محلول هایی که غلظت مشخصی دارند استفاده می شود و دارای کلاس های مختلفی می باشند که صحیح ترین آن دارای کلاس NBS است.
آوریل 28, 2015
پیپت

پیپیت مدرج و حبابدار و ژوژه و ساده کلاس a و b | خرید و فروش و قیمت پیپت آزمایشگاهی شیشه ای و پلاستیکی

پیپت از شیشه آلات آزمایشگاهی که در بازار برای کارهای مختلف پیپتهایی وجود دارند که میتوان برای موارد خاص از آنها استفاده کرد. تقسیم بندی پیپتها : حجمی یا انتقالی مدرج یا اندازه گیری