در مطالعاتی که در رشته های علوم زیستی صورت می گیرد ، از کیت آزمایشگاهی به منظور توسعه و کشف دارو ، و نظارت های محیطی در رابطه با محدوده ی گسترده ای از زمینه های کاربردی به عنوان مثال در ارتباط با مسیر های بیماری ، بررسی نامزد های بالقوه ی دارویی و سنجش فرآیند های تولید زیست دارویی استفاده می شود .

کیت آزمایشگاهی الایزا ELISA Kits

به کار گیری کیت آزمایشگاهی باعث سهولت سازی استفاده از الایزا ها به منظور کشف مولکول ها یا انجام سنجش های اتصال موفق به لیگاند ، می شود . در تعداد زیادی از کیت های الایزا از مواردی نظیر پروکسیداز هورسرادیش ( HPR ) آنزیم های آشکار سازی یا فسفاتاز قلیایی ( AP ) استفاده می شود و دیده شده است به همراه آن ها کروموژنیک ، فلورسنت ، یا سوبسترا های کمی لومینسنت نیز به کار گرفته می شوند .

در رابطه با این کیت آزمایشگاهی باید گفت که استراتژی های جایگزین آشکار سازی ، به عنوان مثال تگ های فلورسنت یا سایر پروب های قابل کشف نیز اگر روش هایی بر پایه ی پلیت باشند ، تحت اصطلاح چتری الایزا ها ، قابل قبول می باشند ، صرف نظر از این که از آنزیم های گزارش دهنده یا آنتی بادی ها به منظور کشف استفاده شود . الایزا به چندین شکل مختلف می باشند ، از جمله نوع ” ساندویچ ” رقابتی ، سنجش های کشف مستقیم یا غیر مستقیم . در نوع سنجش ساندویچ تنومند (robust sandwich assay ) ، به پلیت ارزیابی هدف مورد نظر متصل می شود ، سپس دو آنتی بادی اولیه با آن ارتباط برقرار می کنند . در ارزیابی یا سنجش رقابتی گاهی اوقات از هدف های کوچکتر استفاده می شود که این احتمال وجود دارد که تنها دارای یک ناحیه ی الحاقی باشند . در روش آشکار سازی مستقیم ، یکی از آنتی بادی های اصلی نشان گذاری می شود که این آنتی بادی به هدف متصل شده ولی در آشکار سازی غیر مستقیم که متداول ترین شکل الایزا می باشد ، هدف فقط به آنتی بادی اصلی متصل شده و کشف آن زمانی صورت می گیرد که یک آنتی بادی ثانویه ی نشان گذاری شده به آنتی بادی اولیه متصل می شود .

کیت آزمایشگاهی الایزا انسان Human ELISA/EIA Kits

در رابطه با نمونه های انسانی و برای آشکار سازی مولکول ها از انسان از کیت آزمایشگاهی الایزا انسان استفاده می شود که به کار گیری آن ها هم در آزمایشگاه های پزشکی و هم تحقیقاتی موثر می باشد . این کیت ها به چندین شکل مختلف وجود دارد ، از جمله نوع ” ساندویچ ” رقابتی ، سنجش های کشف مستقیم یا غیر مستقیم . تعداد غالب کیت هایی که معمولا به کار گرفته می شوند از نوع کشف غیر مستقیم می باشند که در آن یک آنتی بادی اولیه با هدف مولکولی مورد نظر اتصال برقرار می کند و سپس امکان کشف آن توسط یا چند روش به وجود دارد . بسیاری از کیت ها از کشف آنزیمی به واسطه ی استفاده از کسیداز هورسرادیش ( HPR ) آنزیم های آشکار سازی یا فسفاتاز قلیایی ( AP ) به همراه کروموژنیک ، فلورسنت ، یا سوبسترا های کمی لومینه سنت استفاده می کنند .

کیت آزمایشگاهی آنتی بادی

کیت آزمایشگاهی آنتی بادی باعث شده است که کشف پروتئین ها و اجزای سلولی با آنتی بادی ها ساده تر باشد و در این کیت ها مخلوطی از آنتی بادی های متداول استفاده شده ی دارای ترکیب خاص ، قرار داده می شود .

 

 

قیمت کیت آزمایشگاهی

برای اطلاع از قیمت کیت آزمایشگاهی می توانید در فرم زیر درخواست خود را با جزئیات ارسال نمایید تا شرکت عرضه کنندۀ این محصول با شما تماس حاصل نمایند

◄ درخواست خرید خود را در فرم زیر برای ما ارسال کنید ►


در فرم زیر نام ، ایمیل و شماره تماس خود همراه با نام محصول مورد نظرتان را ثبت کنید تا درخواست شما را به فروشندگان و ارائه کنندگان این محصول ارسال کنیم

 

نام و نام خانوادگی شما (الزامی)

آدرس ایمیل شما (الزامی)

شماره تماس شما (الزامی)

نام محصول مورد نظرتان (الزامی)

پیام شما

دیدگاه ها بسته شده است