تمامی دستگاه های سل کانتر یا شمارشگر سلولی باید قبل از شروع به کار کالیبره شده و از نظر میزان دقت نیز مورد بررسی قرار گیرند. این امر معمولاً توسط شرکت پشتیبان انجام می گیرد. انجام کالیبراسیون علاوه بر هنگام نصب و راه اندازی، باید به طور مرتب و به صورت ماهانه نیز انجام پذیرد. علاوه بر آن پس از هربار تعمیر یا سرویس دستگاه، قابل قبول نبودن کنترل کیفی روزانه با وجود سالم بودن نمونه کنترل و یا تغییرات مشخص در نتایج خون کنترل و نمونه های بیماران متعاقب تعویض محلول ها، نیز اقدام به کالیبره نمودن دستگاه کنید.

 

 

مشاهدۀ قیمت و مشخصات تجهیزات اندازه گیری

 

مشاهدۀ قیمت و مشخصات تجهیزات آزمایشگاه طبی

 

 

دستگاه شمارنده سلول Cell Counter

مهم ترین مسئله در دستگاه سل کانتر اطمینان از دقت یا تکرارپذیری نتایج است. برای اطمینان از این مهم نمونه ای را از ابتدا بدون رقت و سپس متعاقب رقیق سازی 2/1، 3/1،4/1 آن با سرم فیزیولوژی و یا آلبومین، بعد از هموژن نمودن کافی به دستگاه داده و نتایج پارامترها را ثبت و منحنی هر یک از پارامترها را رسم کنید. یکی از محورها رقت و محور دیگر نتیجه گزارش شده پارامتر است. در صورتی که منحنی هر یک از پارامترها خط صاف باشد، دقت دستگاه در رابطه با آن پارامتر قابل قبول می باشد؛ بعد از آن که از دقت ( تکرار پذیری ) دستگاه مطمئن شدید، می توانید دستگاه را کالیبره نمایید.

کالیبره نمودن دستگاهی که دقت کمی داشته و تکرار پذیری ندارد بی معناست. در صورتی که دقت دستگاه سل کانتر شما ناچیز باشد، از شرکت پشتیبان برای رفع این مشکل کمک بجویید. تکرار پذیری یا دقت دستگاه را می توان با دادن حداقل بیست بار از یک نمونه به دستگاه، ثبت نتایج، محاسبه میانگین، واریانس، انحراف معیار و ضریب تغییرات هر یک از پارامترها نیز مورد ارزیابی قرار داد. ضریب تغییرات ( cv ) هر یک از پارامترها نباید بیش از حدی باشد که برای دستگاه تعریف شده و در کاتالوگ آن ذکر شده است.
جهت کالیبراسیون دستگاه سل کانتر، باید از کالیبراتور های خاص دستگاه که توسط شرکت پشتیبان به فروش می رسد استفاده نمود چرا که هر سل کانتری کالیبراتور خاص خود را داشته و نمی توان از کالیبراتور دستگاه دیگری سود جست. برای کالیبراسیون می توان از خون کامل طبیعی نیز استفاده نمود مشروط بر آنکه پارامترهای آن توسط دستگاه سل کانتر دیگری که به خوبی کالیبره شده است به دست آورده باشیم. گرچه می توانیم برای کالیبراسیون دستگاه از خون کاملی استفاده نماییم که پارامترهای آن را به روش دستی اندازه گیری نموده ایم. ولی چنین کاری را توصیه نمی نمایند زیرا نتایج روش های دستی و دستگاهی متفاوت است. در کتب مرجع شمارنده های اتوماتیک تک کاناله سل کانتر مدل کولتر ( کولترs ) را به عنوان دستگاه مرجع برای شمارش یاخته های سفید،یاخته های قرمز و پلاکتها عنوان نموده اند. این نوع قدیمی از دستگاه سل کانتر در کشور ما نیز موجود بوده و شاید هنوز یافت شود.

کنترل کیفی سل کانتر ها

عملکرد دستگاه سل کانتر باید روزانه با استفاده از روش های کنترل کیفی داخلی مورد ارزیابی قرار گیرد. این روش ها عبارتند از:
استفاده از خون کنترل و رسم نمودار کنترل روزانه
در صورت فقدان خون کنترل و یاجهت تکمیل روند کنترل کیفی باید از روش های زیر استفاده شود:

  • محاسبه آماری پایداری کالیبراسیون (T-Brittin )
  • آزمایش دو تایی ( Duplicate Test )
  • آزمایش بازبینی (Check Test )
  • آزمایش دلتا ( Delta Test )
  • استفاده از نتایج بیماران ( استفاده از اندیکس های یاخته سرخ )

لازم به یادآوری است که علاوه بر موارد فوق، ضریب (CV ) تمامی پارامترهای دستگاه باید به طور ماهانه، بررسی شده با مقادیر ادعا شده در کاتالوگ دستگاه مقایسه و در صورت مشاهده هرگونه اختلال با شرکت پشتیبان تماس حاصل گردد.

ایمنی دستگاه سل کانتر

جهت ایمنی کار با دستگاه های شمارنده سلولی یا همان سل کانتر ها، توجه به نکات مندرج در راهنمای دستگاه ضروری می باشد. ولی به طور کلی جهت رعایت اصول ایمنی و جلوگیری از بروز اشکالات مربوط به نوسانات برق، وجود سیم اتصال به زمین و تثبیت کننده نوسانات برق برای دستگاه سل کانتر ضروری است.

 

برای آشنایی با سایر دستگاه های آزمایشگاهی کلیک نمایید …

 

مشاهدۀ قیمت و مشخصات تجهیزات اندازه گیری

 

مشاهدۀ قیمت و مشخصات تجهیزات آزمایشگاه طبی

 

قیمت سل کانتر

برای اطلاع از قیمت دستگاه سل کانتر می توانید در فرم زیر درخواست خود را با جزئیات ارسال نمایید تا شرکت عرضه کنندۀ این محصول با شما تماس حاصل نمایند

◄ درخواست خرید خود را در فرم زیر برای ما ارسال کنید ►


در فرم زیر نام ، ایمیل و شماره تماس خود همراه با نام محصول مورد نظرتان را ثبت کنید تا درخواست شما را به فروشندگان و ارائه کنندگان این محصول ارسال کنیم

 

نام و نام خانوادگی شما (الزامی)

آدرس ایمیل شما (الزامی)

شماره تماس شما (الزامی)

نام محصول مورد نظرتان (الزامی)

پیام شما

دیدگاه ها بسته شده است